OBSŁUGA SERWISOWA

Warunki serwisu branży przemysłowej

Ochrona serwisowa 24 h (dotyczy usług wykonanych przez firmę MGBS)

Pakiet płatny

Każda usługa wykonywana przez firmę MGBS może być objęta ochroną serwisową 24 h. Aby uzyskać ochronę serwisową należy podczas zakupu usługi wykupić opcję ochrony serwisowej 24 h. Opłata za ochronę serwisowa pobierana jest jednorazowo, a wynika ona z faktu, iż firma MGBS musi wprowadzić Klienta do swojej bazy oraz zabezpieczyć dla niego możliwości wykonawcze. Dzięki zalogowaniu Klienta w centrum serwisowym firmy MGBS, po zgłoszonej awarii Klient otrzymuje pełne informacje w jakim czasie serwis stawi się na miejscu oraz jakie rozwiązania będą dostępne (funkcja szybkiej odpowiedzi). Kolejnym atutem dodatkowego pakietu jest fakt, iż ochrona serwisowa 24 h, jak sama nazwa wskazuje działa 24 h na dobę 7 dni w tygodniu, a co za tym idzie – awarie można zgłaszać 365 dni w roku o każdej porze (funkcja 24 h). Cena za pakiet ochrony serwisowej 24 h wyceniana jest od ceny za wykonaną usługę: im bardziej skomplikowana usługa tym pakiet startowy jest wyższy. Jeśli chodzi koszt wykonania usługi serwisowej wyceniany jest on w momencie, gdy serwis dotrze na miejsce i wykona oględziny. Ważnym atutem ochrony serwisowej 24 h jest funkcja pierwszeństwa obsługi – w tym przypadku Klient traktowany jest priorytetowo.

Zalety ochrony serwisowej 24h
  • szybka odpowiedź na zgłoszenie awarii (funkcja szybkiej odpowiedzi)
  • wprowadzenie Klienta do bazy serwisowej firmy MGBS (funkcja pierwszeństwa obsługi)
  • możliwość zgłaszania awarii 365 dni w roku 24 h na dobę (funkcja 24 h)
  • zabezpieczenie możliwości wykonawczych dla Klientów wprowadzonych do bazy serwisowej firmy MGBS
Wady ochrony serwisowej 24h
  • brak – funkcja ochrony serwisowej 24 h to pakiet dla Klientów o wysokich wymaganiach

Ochrona serwisowa (dotyczy usług wykonanych przez firmę MGBS)

Pakiet bezpłatny

W firmie MGBS występuje również pozycja ochrony serwisowej – pakiet bezpłatny. W tym przypadku nie trzeba wpłacać żadnej kwoty za uruchomienie ochrony serwisowej. W przypadku zwykłej ochrony serwisowej awarie można zgłaszać w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku tylko w dni robocze. Zwykła ochrona serwisowa nie posiada funkcji szybkiej odpowiedzi na zgłoszenie awarii. Klient otrzymuje odpowiedź na zgłoszenie do 5 dni roboczych. Jeśli chodzi o koszt wykonania usługi serwisowej wyceniany jest on w momencie, gdy serwis dotrze na miejsce i wykona oględziny. W przypadku, gdy firma MGBS przyjmuję dużo zgłoszeń awarii w pierwszej kolejności obsługiwani są Klienci z wykupionym pakietem ochrony serwisowej 24 h. Zwykła ochrona serwisowa nie posiada funkcji pierwszeństwa obsługi .

Zalety ochrony serwisowej
  • możliwość korzystania z serwisu w dni robocze w godzinach 8-16
Wady ochrony serwisowej 24h
  • odpowiedź na zgłoszenie awarii do 5 dni roboczych (brak funkcji szybkiej odpowiedzi)
  • brak wprowadzenia Klienta do bazy serwisowej firmy MGBS (brak funkcji pierwszeństwa)
  • zgłaszanie awarii tylko w dni wyznaczone przez serwis
  • brak pewności dostępności grupy serwisowej

Serwis ogólny (poza usługami wykonywanymi przez firmę MGBS)

Pakiet bezpłatny

Firma MGBS prowadzi również serwis, tj. obsługę awarii dla Klientów, którzy nigdy nie korzystali z usług firmy MGBS. Warunki tej opcji są dokładnie takie same jak w przypadku ochrony serwisowej – pakiet bezpłatny. Jeśli chodzi o koszt wykonania usługi serwisowej wyceniany jest on również w momencie, gdy serwis dotrze na miejsce i wykona oględziny